تمام خدمات و سفارشات شما را انجام میدهیم
5,000 ریال تخفیف
ارزان شد! سس کچاپ تبرک

سس کچاپ تبرک

40,000 ریال بدون مالیات.

35,000 ریال بدون مالیات.

12 قلم

بخرید و 700 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

سس گوجه تبرک

سس گوجه فرنگی فشاری تبرک

سس شیرین تبرک

وزن : 300 گرم