تمام خدمات و سفارشات شما را انجام میدهیم

لیمو خشک

60,000 ریال بدون مالیات.

100 قلم

بخرید و 1,200 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

لیمو عمانی

لیمو خشک مرغوب

مقدار هر واحد 100گرم درنظر گرفته شده