تمام خدمات و سفارشات شما را انجام میدهیم

انار

40,000 ریال بدون مالیات.

در انبار موجود نیست

بخرید و 800 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

انار

انار درجه یک شیرین

مقدار هر واحد یک کیلوگرم در نظر گرفته شده است