تمام خدمات و سفارشات شما را انجام میدهیم

ماست پرچرب 800 بینالود

50,000 ریال بدون مالیات.

6 قلم

بخرید و 1,000 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

ماست بینالود

ماست پرچرب بینالود از شیر گاو

درصد چربی : 3.3% +-0.3

وزن : 800 گرم