تمام خدمات و سفارشات شما را انجام میدهیم

ماست پرچرب 600 بیناود

35,000 ریال بدون مالیات.

6 قلم

بخرید و 700 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

ماست 600 گرم

ماست پرچرب بینالود از شیر گاو

درصد چربی : 3.3% +-0.3

وزن : 600 گرم