جدید قند بلالی

قند بلالی

230,000 ریال بدون مالیات.

9 قلم

بخرید و 4,600 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 بلالی نایلون

قند شکسته بلالی نایلون ۵ کیلویی

مــزایا
مــعایب