تمام خدمات و سفارشات شما را انجام میدهیم

جرم گیر تیرک

31,200 ریال بدون مالیات.

15 قلم

بخرید و 624 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

جرم گیر تیرک

جوهرنمک تیرک جهت شستشوی سطوح کثیف و جرم گرفته

ساخت : شرکت تیزپاک خراسان

وزن خالص : 750 میلی لیتر