جدید سس مایونز تبرک 500 گرم

سس مایونز تبرک 500 گرم

55,000 ریال بدون مالیات.

10 قلم

بخرید و 1,100 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

سس متوسط تبرک

سس مایونز تبرک

وزن خالص :430 گرم -+ 10 گرم

مــزایا
مــعایب