تمام خدمات و سفارشات شما را انجام میدهیم

بادمجان

50,000 ریال بدون مالیات.

10 قلم

بخرید و 1,000 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

بادمجان

بادمجان شیرین و درجه یک

مقدار هر واحد یک کیلوگرم در نظر گرفته شده است.