تمام خدمات و سفارشات شما را انجام میدهیم

کارگر روز مزد

600,000 ریال بدون مالیات.

10 قلم

بخرید و 12,000 ریال تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

کارگر ساختمانی

انجام کارهای ساختمانی , باغبانی , باربری , نگهبانی و کلیه امور کارگری